Snapchat OSK PIERO
Instagram OSK PIERO
Facebook OSK PIERO
Piero OSK
Piero OSK
Piero OSK
Piero OSK
Piero OSK
Piero OSK
Piero OSK
Kwalifikacje
KWALIFIKACJA WSTĘPNA
Uprawnienie, które należy uzyskać aby stać sie kierowcą zawodowym. Dotyczy to osób prowadzących pojazdy kategorii C1,C,C1+E,C+E, D1,D,D1+E,D+E.
 
Zmiana przepisów podzieliła kierowców na "starych" i "nowych". Przynależność do jednej z grup wyznacza data uzyskania prawa jazdy. Osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C przed datą 10.09.2009r. lub D przed datą 10.09.2008r. muszą zrobić szkolenie okresowe. Natomiast osobyktóre uzyskały prawo jazdy po wyżej wymienionych datach lub dopiero zamierzają je uzyskać muszą zrobić kwalifikację wstępną. Występuję kilka typów kwalifikacji: 

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PEŁNA:

Obowiązuje osoby, które chcą przystąpić do kursu kat. C lub D przed wymaganym wiekiem. 

Cena kursu: 3800zł / 3600zł* 

Szkolenie obejmuje: 

 • 260h zajęć teoretycznych
 • 20h zajęć praktycznych
 • pierwszy egzamin państwowy

Wymagane dokumenty: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA

Obowiązuje osoby, które uzyskały prawo jazdy kat. C lub D i chcą rozpocząć prace na stanowisku kierowcy.

Cena kursu: 2700zł / 2500zł* 

Szkolenie obejmuje: 

 • 130h zajęć teoretycznych
 • 10h zajęć praktycznych
 • pierwszy egzamin państwowy

Wymagane dokumenty: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Obowiązuje osoby, które robiły kwalifikację wstępną pełną np. z zakresu przewozu rzeczy, a teraz chcą uzupełnić o zakres przewozu osób. 

Cena kursu: 2300zł 

Szkolenie obejmuje: 

 • 65h zajęć teoretycznych
 • 5h zajęć praktycznych
 • pierwszy egzamin państwowy

Wymagane dokumenty: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne, świadectwo kwalifikacji.

KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Obowiązuje osoby, które robiły kwalifikację wstępną przyspieszoną np. z zakresu przewozu rzeczy, a teraz chcą uzupełnić o zakres przewozu osób. 

Cena kursu: 900zł 

Szkolenie obejmuje: 

 • 32,5h zajęć teoretycznych
 • 2,5h zajęć praktycznych
 • pierwszy egzamin państwowy

Wymagane dokumenty: badanie lekarskie oraz badanie psychologiczne, świadectwo kwalifikacji.

 

Wszystkie wyżej wymienione kwalifikacje zawodowe w naszym ośrodku odbywają się w formie e-learningu. 

* - niższa cena obowiązuje osoby, które zrobiły w naszym Ośrodku jakiś kurs wyższej kategorii, np. C,C+E,D

Więcej informacji pod numerem telefonu 501-010-253 lub w biurze ul. Odlewnicza 7 Warszawa

Nowości i promocje (zobacz więcej)